XVII. celostátní diabetologické sympózium
16.–17. června 2017
Průhonice

Úvod

Od roku 1999 se každoročně o prvním červnovém víkendu pořádalo v Hradci Králové celostátní interdisciplinární diabetologické symposium. Postgraduálně koncipované mezioborové symposium reflektuje aktuální témata, společná pro diabetologii a další obory. V uplynulých letech se vystřídala problematika kardiologická, neurologická, chirurgická a další. V rámci programu prezentují aktuální témata experti z oblasti diabetologie, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality a vždy přitáhnou zájem více než 200 diabetologů z celé České republiky. Na základě již bohaté historie se odborná akce stala uznávanou platformou pro všechny profesionální zájemce o obor diabetologie. Od roku 2014 v této tradici pokračuje Diabetologické centrum III. interní kliniky VFN v Praze v čele s prof. MUDr. Janem Škrhou, DrSc. a jeho zástupcem doc. MUDr. Martinem Prázným, CSc., Ph.D.


Generální partner

Hlavní partneři

Boehringer Ingelheim Lilly Novartis Novo Nordisk

Vystavovatelé

Astra Zeneca Medtronic Merck MSD Mylan Novatin Servier Takeda