Úvod

Tuto dnes již tradiční akci založila doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., která celostátní diabetologické symposium pořádala každoročně od roku 1999 v Hradci Králové. V uplynulých letech se vystřídala problematika kardiologická, neurologická, chirurgická a další. V rámci programu prezentují aktuální témata experti z oblasti diabetologie, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality a vždy přitáhnou zájem více než 300 diabetologů z celé České republiky. Na základě již bohaté historie se odborná akce stala uznávanou platformou pro všechny profesionální zájemce o obor diabetologie. Od roku 2014 v této tradici pokračuje Diabetologické centrum III. interní kliniky VFN v Praze, do roku 2020 v čele s jeho dlouholetým vedoucím prof. MUDr. Janem Škrhou, DrSc. a od r. 2020 prof. MUDr. Martinem Prázným, CSc., Ph.D., FRCP (od roku 2022 předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP).